Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
2 av 2 bedömde detta vara till hjälp - Bedöm det här ämnet

RoleInstanceDiagnosticManager Class

Updated: November 15, 2013

Class for remotely managing the configuration and diagnostic data for a given role instance.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)
'Användning

public ref class RoleInstanceDiagnosticManager

The RoleInstanceDiagnosticManager class represents the current diagnostic manager for a role instance. The methods and properties of this class enable you to configure on-demand transfers and get information about a deployment and its roles.


System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management.RoleInstanceDiagnosticManager
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.