Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
0 av 1 bedömde detta vara till hjälp - Bedöm det här ämnet

TokenProvider Class

Represents a security token provider with built-in factory methods returning some well-known token providers.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
'Deklaration
Public MustInherit Class TokenProvider
'Användning
Dim instance As TokenProvider

The TokenProvider type exposes the following members.

  NameDescription
Protected methodTokenProvider(Boolean, Boolean)Initializes a new instance of the TokenProvider class.
Protected methodTokenProvider(Boolean, Boolean, TokenScope)Initializes a new instance of the TokenProvider class.
Protected methodTokenProvider(Boolean, Boolean, Int32, TokenScope)Initializes a new instance of the TokenProvider class.
Top
  NameDescription
Public propertyCacheSizeGets or sets the size of the cache.
Public propertyCacheTokensGets or sets a value that indicates whether new security tokens are being cached.
Public propertyIsWebTokenSupportedGets or sets a value that indicates whether web token is supported by this provider.
Protected propertyStripQueryParametersGets whether the token provider strips query parameters.
Public propertyTokenScopeGets or sets the token scope associated with the provider.
Top
  NameDescription
Public methodBeginGetTokenBegins an asynchronous operation to get a security token.
Public methodBeginGetWebTokenBegins an asynchronous operation to get a web token.
Protected methodBuildKeyGenerates a key for the token provider.
Public methodClearClears the token provider.
Public methodStatic memberCreateOAuthTokenProviderCreates an OAuth (open standard for authorization) token provider.
Public methodStatic memberCreateSamlTokenProvider(String)Creates a SAML token provider with the specified SAML token.
Public methodStatic memberCreateSamlTokenProvider(String, TokenScope)Creates a SAML token provider with the specified SAML token and scope.
Public methodStatic memberCreateSamlTokenProvider(String, Uri)Creates a SAML token provider with the specified SAML token and URI of the Security Token Service (STS).
Public methodStatic memberCreateSamlTokenProvider(String, Uri, TokenScope)Creates a SAML token provider with the specified SAML token, URI of the Security Token Service (STS) and token scope.
Public methodStatic memberCreateSamlTokenProvider(String, Uri, Int32)Creates a SAML token provider with the specified SAML token, URI of the Security Token Service (STS) and cache size.
Public methodStatic memberCreateSamlTokenProvider(String, Uri, Int32, TokenScope)Creates a SAML token provider with the specified SAML token, URI of the Security Token Service (STS), cache size and token scope.
Public methodStatic memberCreateSharedAccessSignatureTokenProvider(String, String)Creates a URL that grants access to token provider with specified key name and shared access key.
Public methodStatic memberCreateSharedAccessSignatureTokenProvider(String, String, TokenScope)Creates a URL that grants access to token provider with specified key name, shared access key and token scope.
Public methodStatic memberCreateSharedAccessSignatureTokenProvider(String, String, TimeSpan)Creates a URL that grants access to token provider with specified key name, shared access key and token time to live.
Public methodStatic memberCreateSharedAccessSignatureTokenProvider(String, String, TimeSpan, TokenScope)Creates a URL that grants access to token provider.
Public methodStatic memberCreateSharedSecretTokenProvider(String, Byte())Creates a shared secret token provider.
Public methodStatic memberCreateSharedSecretTokenProvider(String, String)Creates a shared secret token provider.
Public methodStatic memberCreateSharedSecretTokenProvider(String, Byte(), TokenScope)Creates a shared secret token provider.
Public methodStatic memberCreateSharedSecretTokenProvider(String, Byte(), Uri)Creates a shared secret token provider.
Public methodStatic memberCreateSharedSecretTokenProvider(String, String, TokenScope)Creates a shared secret token provider.
Public methodStatic memberCreateSharedSecretTokenProvider(String, String, Uri)Creates a shared secret token provider.
Public methodStatic memberCreateSharedSecretTokenProvider(String, Byte(), Uri, TokenScope)Creates a shared secret token provider.
Public methodStatic memberCreateSharedSecretTokenProvider(String, String, Uri, TokenScope)Creates a shared secret token provider.
Public methodStatic memberCreateSimpleWebTokenProvider(String)Creates a simple web token provider.
Public methodStatic memberCreateSimpleWebTokenProvider(String, TokenScope)Creates a simple web token provider.
Public methodStatic memberCreateSimpleWebTokenProvider(String, Uri)Creates a simple web token provider.
Public methodStatic memberCreateSimpleWebTokenProvider(String, Uri, TokenScope)Creates a simple web token provider.
Public methodStatic memberCreateWindowsTokenProvider(IEnumerable(Of Uri))Creates a windows token provider.
Public methodStatic memberCreateWindowsTokenProvider(IEnumerable(Of Uri), NetworkCredential)Creates a windows token provider.
Public methodEndGetTokenCompletes an asynchronous operation to get a security token.
Public methodEndGetWebTokenCompletes an asynchronous operation to get a web token.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetTokenAsyncAsynchronously retrieves the token for the provider.
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodGetWebTokenAsyncAsynchronously retrieves the web token for the provider.
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected methodNormalizeAppliesToReturns an object whose value is the same as the token provider.
Protected methodOnBeginGetTokenExecutes upon calling the BeginGetToken method.
Protected methodOnBeginGetWebTokenExecutes upon calling the BeginGetWebToken method.
Protected methodOnEndGetTokenExecutes upon calling the EndGetToken method.
Protected methodOnEndGetWebTokenExecutes upon calling the EndGetWebToken method.
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

The token provider is responsible for the acquisition of tokens and would, in the concrete case of a token provider for shared secrets in a specialization, also hold that secret.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.