Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SimpleWebSecurityToken Class

A security token that wraps a Simple Web Token.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public class SimpleWebSecurityToken : SecurityToken

The SimpleWebSecurityToken type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodSimpleWebSecurityToken(String)Initializes a new instance of the SimpleWebSecurityToken class with the specified Simple Web Token.
Public methodSimpleWebSecurityToken(String, DateTime)Initializes a new instance of the SimpleWebSecurityToken class with the specified Simple Web Token and expiry date.
Public methodSimpleWebSecurityToken(String, String)Initializes a new instance of the SimpleWebSecurityToken class with the specified token ID and Simple Web Token.
Public methodSimpleWebSecurityToken(String, DateTime, String)Initializes a new instance of the SimpleWebSecurityToken class.
Top

  NameDescription
Public propertyAudienceGets the audience for the simple web token.
Protected propertyAudienceFieldNameGets the audience field name.
Public propertyExpiresOnGets the date and time the security token will expire.
Protected propertyExpiresOnFieldNameGets the field name associated with the token expiration.
Public propertyIdGets the ID associated with the Simple Web Token. (Overrides SecurityToken.Id.)
Protected propertyKeyValueSeparatorGets the key value separator associated with the token.
Protected propertyPairSeparatorGets the pair separator associated with the token.
Public propertySecurityKeysGets the cryptographic keys associated with the security token. (Overrides SecurityToken.SecurityKeys.)
Public propertyTokenGets the Simple Web Token.
Public propertyValidFromNot implemented. (Overrides SecurityToken.ValidFrom.)
Public propertyValidToNot implemented. (Overrides SecurityToken.ValidTo.)
Top

  NameDescription
Public methodCanCreateKeyIdentifierClause<T> (Inherited from SecurityToken.)
Public methodCreateKeyIdentifierClause<T> (Inherited from SecurityToken.)
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodMatchesKeyIdentifierClause (Inherited from SecurityToken.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodResolveKeyIdentifierClause (Inherited from SecurityToken.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

A Simple Web Token (SWT) is a compact name-value pair security token designed to be easily included in an HTTP header.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft