Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NotificationOutcomeState Enumeration

Specifies an enumeration of notification outcome state.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Notifications
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public enum NotificationOutcomeState

Member nameDescription
Abandoned
Completed
DetailedStateAvailableThe detailed state for the outcome is available.
EnqueuedThe notification outcome is enqueued.
Processing
Unknown

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft