Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
Det här ämnet har inte bedömts ännu - Bedöm det här ämnet

GcmCredential Class

Represents the Google Cloud Messaging credential.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Notifications
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
[DataContractAttribute(Name = "GcmCredential", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/netservices/2010/10/servicebus/connect")]
public class GcmCredential : PnsCredential

The GcmCredential type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodGcmCredential()Initializes a new instance of the GcmCredential class.
Public methodGcmCredential(String)Initializes a new instance of the GcmCredential class.
Top
  NameDescription
Public propertyBlockedOnGets or sets the time and date this credential is blocked on. (Inherited from PnsCredential.)
Public propertyExtensionDataGets or sets the structure that contains extra data. (Inherited from EntityDescription.)
Public propertyGcmEndpointGets or sets the GCM endpoint.
Public propertyGoogleApiKeyGets or sets the Google API key.
Public propertyIsReadOnlyGets or sets a value that indicates whether the entity description is read-only. (Inherited from EntityDescription.)
Protected propertyItemGets or sets the value associated with this credential. (Inherited from PnsCredential.)
Public propertyPropertiesGets or sets the properties of this credential. (Inherited from PnsCredential.)
Top
  NameDescription
Public methodEqualsSpecifies whether the credential is equal with the specific object. (Overrides Object.Equals(Object).)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCodeRetrieves the hash code for the credentials. (Overrides Object.GetHashCode().)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected methodOnValidateCalled to validate the given credential. (Overrides PnsCredential.OnValidate(Boolean).)
Protected methodThrowIfReadOnlyThrows an exception if the entity description is read-only. (Inherited from EntityDescription.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.