Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.SubscriptionExists Method

Determines whether a subscription exists in the service namespace.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool SubscriptionExists(
	string topicPath,
	string name
)

Parameters

topicPath
Type: System.String
The path of the topic relative to the service namespace base address.
name
Type: System.String
The name of the subscription.

Return Value

Type: System.Boolean
true if a subscription exists in the service namespace; otherwise, false.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft