Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.GetSubscriptionAsync Method

Asynchronously retrieves the topic from the service namespace.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<SubscriptionDescription> GetSubscriptionAsync(
	string topicPath,
	string name
)

Parameters

topicPath
Type: System.String
The path of the topic relative to the service namespace base address.
name
Type: System.String
The name of the subscription.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<SubscriptionDescription>
The asynchronous operation.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft