Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.EndGetRules Method

Ends an asynchronous request to retrieve all rules from the service namespace.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<RuleDescription> EndGetRules(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the result of the get rules operation.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<RuleDescription>
An IEnumerable<T> object that represents the collection of all rules in the service namespace. Returns an empty collection if no rule exists in this service namespace.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft