Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.EndCreateSubscription Method

Ends an asynchronous request to create a subscription.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public SubscriptionDescription EndCreateSubscription(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the result of the subscription creation operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.SubscriptionDescription
The SubscriptionDescription of the newly created subscription.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft