Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TopicDescription.SubscriptionCount Property

Gets then number of subscriptions.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public int SubscriptionCount { get; }

Property Value

Type: System.Int32
An Int32 that represents the number of subscriptions.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft