Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TopicDescription.IsAnonymousAccessible Property

Gets whether anonymous access is allowed.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool IsAnonymousAccessible { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if anonymous access is allowed; otherwise, false.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft