Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionDescription.TopicPath Property

Gets the path of the topic that this subscription description belongs to.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string TopicPath { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The path of the topic that this subscription description belongs to.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft