Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionDescription.Status Property

Gets or sets the current status of the subscription (enabled or disabled). When an entity is disabled, that entity cannot send or receive messages.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public EntityStatus Status { get; set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.EntityStatus
The current status of the subscription.

For possible values, see EntityStatus.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft