Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionDescription.MaxDeliveryCount Property

Gets or sets the number of maximum deliveries.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public int MaxDeliveryCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32
The number of maximum deliveries.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft