Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionDescription.EnableBatchedOperations Property

Gets or sets a value that indicates whether the batched operations are enabled.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool EnableBatchedOperations { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if the batched operations are enabled; otherwise, false.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft