Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
Det här ämnet har inte bedömts ännu - Bedöm det här ämnet

SubscriptionClient.EndAcceptSessionReceiver Method

Ends the asynchronous operation of accepting a session receiver.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus.Messaging (in Microsoft.ServiceBus.Messaging.dll)
public SessionReceiver EndAcceptSessionReceiver(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the AcceptSessionReceiver().
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.