Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ReceiveMode Enumeration

Enumerates the values for the receive mode. The default is PeekLock.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public enum class ReceiveMode

Member nameDescription
PeekLockSpecifies the PeekLock receive mode. This is the default value for ReceiveMode.

This mode receives the message but keeps it locked until the receiver abandons the message. The maximum timeout is 5 minutes before message expiration.

ReceiveAndDeleteSpecifies the ReceiveAndDelete receive mode.

This mode deletes the message after it is received.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft