Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueDescription.AccessedAt Property

Gets the last time a message was sent, or the last time there was a receive request to this queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime AccessedAt { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The last time a message was sent, or the last time there was a receive request to this queue.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft