Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueClient.Path Property

Gets or sets the full path name of the queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string Path { get; private set; }

Property Value

Type: System.String
The queue path relative to the MessagingFactory base address.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft