Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueClient.Mode Property

Gets the message receive mode when processing the received message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public ReceiveMode Mode { get; private set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ReceiveMode
The message ReceiveMode when processing the received message.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft