Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessagingFactorySettings.OperationTimeout Property

Gets or sets the TimeSpan that specifies how long the messaging operation has to complete before timing out.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TimeSpan OperationTimeout { get; set; }

Property Value

Type: System.TimeSpan
The TimeSpan that specifies how long the messaging operation has to complete before timing out. The default value is one minute.

ExceptionCondition
ArgumentNullException

A null is set; for example, a nullable TimeSpan.

ArgumentOutOfRangeException

A zero or negative TimeSpan is set.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft