Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessagingFactory::OnBeginAcceptMessageSession Method

Executes the begin accept message session action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected:
virtual IAsyncResult^ OnBeginAcceptMessageSession(
	ReceiveMode receiveMode, 
	TimeSpan timeout, 
	AsyncCallback^ callback, 
	Object^ state
) abstract

Parameters

receiveMode
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging::ReceiveMode
The message receive mode.
timeout
Type: System::TimeSpan
The wait time before the operation times out.
callback
Type: System::AsyncCallback
The message callback.
state
Type: System::Object
The state.

Return Value

Type: System::IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous accept message session action.

Gruppinnehåll

Visa:
© 2014 Microsoft