Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessagingException.GetObjectData Method

Populates the serialization information with data about the exception.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override void GetObjectData(
	SerializationInfo info,
	StreamingContext context
)

Parameters

info
Type: System.Runtime.Serialization.SerializationInfo
The serialized object data about the exception being thrown.
context
Type: System.Runtime.Serialization.StreamingContext
The contextual information about the source or destinations.

Implements

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)
_Exception.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft