Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageSession.SessionId Property

Gets or sets the message session identifier.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public virtual string SessionId { get; protected set; }

Property Value

Type: System.String
The message session identifier.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft