Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
0 av 1 bedömde detta vara till hjälp - Bedöm det här ämnet

ICustomProvider Interface

Represent an ICustomProvider interface. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)
type ICustomProvider =  
    interface
        interface IDisposable
    end

The ICustomProvider type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodAddUserAdds a Windows account to the list of allowed users that have access to the configuration store..
Public methodBeginTransactionBegins a transaction to provide isolation from other configuration store access.
Public methodCleanupEnables the provider to clean up any data in the cache cluster configuration store.
Public methodDelete(Object, String)Deletes an existing entry from the configuration store.
Public methodDelete(Object, String, String, Int64)Deletes an existing entry from the configuration store.
Public methodDispose (Inherited from IDisposable.)
Public methodEndTransactionCommits or rollbacks a transaction previously started with the BeginTransaction method.
Public methodGetEntriesEnumerates all the entries of the specified type.
Public methodGetEntryRetrieves a ConfigStoreEntry object from the configuration store.
Public methodGetStoreUtcTimeObtains the current UTC time based on the clock for the configuration store.
Public methodGetValueRetrieves the value of a specific entry in the configuration store.
Public methodInitializeEnables the custom provider to initialize the cache cluster configuration store.
Public methodInsertInserts an entry into the configuration store.
Public methodIsInitializedGets the initialization status of the configuration store.
Public methodOpenInitializes the configuration store with a connection string that is used for subsequent calls.
Public methodRemoveUserRemoves a Windows account from the list of accounts that have permission t the access the configuration store.
Public methodRetrieveStoreVersionRetrieves the version of the configuration store.
Public methodTestConnectionDetermines whether the configuration store is available.
Public methodUpdateUpdates an entry in the store.
Top
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.