Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

GetEntry Method

Retrieves a ConfigStoreEntry object from the configuration store.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

ConfigStoreEntry GetEntry(
	Object transactionContext,
	string type,
	string key
)

Parameters

transactionContext
Type: System..::..Object
The transaction context object.
type
Type: System..::..String
The type of the entry.
key
Type: System..::..String
The key of the entry.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft