Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

GetEntries Method

Enumerates all the entries of the specified type.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

ICollection<ConfigStoreEntry> GetEntries(
	Object transactionContext,
	string type
)

Parameters

transactionContext
Type: System..::..Object
The transaction context object.
type
Type: System..::..String
The type of entry to enumerate.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft