Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
0 av 1 bedömde detta vara till hjälp - Bedöm det här ämnet

DataCacheSerializationProperties Class

Specifies the serialization properties for a cache client.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheSerializationProperties

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)
type DataCacheSerializationProperties =  class end

The DataCacheSerializationProperties type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheSerializationPropertiesCreates a new DataCacheSerializationProperties object.
Top
  NameDescription
Public propertyCacheObjectSerializerTypeThe type of serialization to use for cached objects.
Public propertyCustomCacheObjectSerializerReturns the IDataCacheObjectSerializer for a custom serializer.
Top
  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.