Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
Det här ämnet har inte bedömts ännu - Bedöm det här ämnet

DataCacheSecurityMode Enumeration

Enumeration indicating whether channel security is enabled for data sent between client and server. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)
type DataCacheSecurityMode
Member nameDescription
NoneSpecifies that no security is enabled. Applies only to the server versions of AppFabric.
TransportSpecifies that transport security is enabled. Applies only to the server versions of AppFabric.
MessageSpecifies that message security is used. This is the security mode required for AppFabric caches, which use the Access Control Service (ACS). Applies only to the server versions of AppFabric.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.