Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
Det här ämnet har inte bedömts ännu - Bedöm det här ämnet

DataCacheSecurity Class

Used to enable signing and/or encryption of data sent between client and server.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheSecurity

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)
public class DataCacheSecurity

The DataCacheSecurity type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheSecurity()()()()Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class.
Public methodDataCacheSecurity(SecureString)Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class. Applies only to Windows Azure Shared Caching.
Public methodDataCacheSecurity(SecureString, Boolean)Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class. Applies only to Windows Azure Shared Caching.
Public methodDataCacheSecurity(DataCacheSecurityMode, DataCacheProtectionLevel)Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class, allows you to specify the DataCacheSecurityMode and DataCacheProtectionLevel for the instance. Applies only to the server versions of AppFabric.
Top
  NameDescription
Public propertyProtectionLevelThe ProtectionLevel set for the DataCacheSecurity object.
Public propertySecurityModeThe SecurityMode set for the DataCacheSecurity object.
Top
  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.