Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

IsEnabled Property

Gets a Boolean value indicating whether local cache is enabled for the cache client.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public bool IsEnabled { get; }

Property Value

Type: System..::..Boolean
Returns Boolean.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft