Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DefaultTimeout Property

Gets the default timeout for items in the local cache.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public TimeSpan DefaultTimeout { get; }

Property Value

Type: System..::..TimeSpan
Returns TimeSpan.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft