Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Equality Operator

Indicates whether the two DataCacheItemVersion objects are equal.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public static bool operator ==(
	DataCacheItemVersion left,
	DataCacheItemVersion right
)

Parameters

left
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheItemVersion
The first object to compare.
right
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheItemVersion
The second object to compare.

Return Value

Type: System..::..Boolean
True if the two specified objects are equal; otherwise, false.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft