Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubStatus Property

The DataCacheErrorSubstatus of the exception encountered.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public int SubStatus { get; }

Property Value

Type: System..::..Int32
An Int32 indicating the exception substatus.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft