Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TagTooLarge Field

The specified tag name is too large. The name size is calculated after serialization and UTF-8 encoding of the string. It must be less than 65 KB.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int TagTooLarge

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft