Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SetSink Method

Enables tracing for a cache client.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

'Deklaration
Public Shared Sub SetSink ( _
	traceSink As DataCacheTraceSink, _
	traceLevel As TraceLevel _
)
'Användning
Dim traceSink As DataCacheTraceSink
Dim traceLevel As TraceLevel

DataCacheClientLogManager.SetSink(traceSink, traceLevel)

Parameters

traceSink
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheTraceSink
The type of tracing. This can be set to DiagnosticSink or EtwSink.
traceLevel
Type: System.Diagnostics..::..TraceLevel
The TraceLevel trace level.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft