Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CacheName Property

Name of the cache in which the operation occurred. Applies only to the server versions of AppFabric.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public string CacheName { get; }

Property Value

Type: System..::..String
Returns String.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft