Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
Det här ämnet har inte bedömts ännu - Bedöm det här ämnet

BaseOperationNotification Class

The base class for an event used for notifications. Applies only to the server versions of AppFabric.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..BaseOperationNotification
    Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheOperationDescriptor

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)
[DataContractAttribute(Name = "BaseOperationNotification", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/velocity/namespace")]
public class BaseOperationNotification

The BaseOperationNotification type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodBaseOperationNotificationInitializes a new instance of the BaseOperationNotification class. Applies only to the server versions of AppFabric.
Top
  NameDescription
Public propertyCacheNameName of the cache in which the operation occurred. Applies only to the server versions of AppFabric.
Public propertyOperationTypeThe type of the operation which caused the notification. Applies only to the server versions of AppFabric.
Public propertyVersionThe version of the operation which caused the notification. Applies only to the server versions of AppFabric.
Top
  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToStringReturns the string representation of the BaseOperationNotification event. Applies only to the server versions of AppFabric. (Overrides Object..::..ToString()()()().)
Top
Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.