Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

IngestManifestCollection.CreateAsync Method (String)

Updated: June 25, 2013

Creates the manifest asynchronously.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public Task<IIngestManifest> CreateAsync(
	string name
)

Parameters

name
Type: System.String
The name.

Gruppinnehåll

Visa:
© 2014 Microsoft