Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.BeginGetTopics Method (String, AsyncCallback, Object)

Asynchronous version of GetTopics(String) method.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginGetTopics(
	string filter,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

filter
Type: System.String
The string used to filter the topics to be retrieved.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation. This object is passed to the EndGetTopics(IAsyncResult) delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous operation to get all topics in the service namespace.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft