Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueClient.Defer Method (Guid, IDictionary<String, Object>)

Suspends the processing of a message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void Defer(
	Guid lockToken,
	IDictionary<string, Object> propertiesToModify
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token bound to the locked message instance.
propertiesToModify
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, Object>
The properties of the message to modify.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft