Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MobileServiceClient.GetTable<T> Method

Updated: July 14, 2013

Gets a reference to a table, by element type, and its data operations.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Mobile (in Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll)

public IMobileServiceTable<T> GetTable<T>()

Type Parameters

T

The type of the elements in the table.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.IMobileServiceTable<T>
A reference to the table.

Implements

IMobileServiceClient.GetTable<T>()

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft