Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ActivityManager.Get Method (Int32, Int32, Boolean)

Retrieves workflow activities with optionally including their Xaml definitions.

Namespace:  Microsoft.Workflow.Client
Assembly:  Microsoft.Workflow.Client (in Microsoft.Workflow.Client.dll)

public Collection<ActivityDescription> Get(
	int skip,
	int count,
	bool includeXaml
)

Parameters

skip
Type: System.Int32
The number of activities to skip.
count
Type: System.Int32
The number of activities to retrieve.
includeXaml
Type: System.Boolean
True if the Xaml definition for the workflow activities should be retrieved. False if otherwise.

Return Value

Type: System.Collections.ObjectModel.Collection<ActivityDescription>
Collection of ActivityDescriptions for the retrieved workflow activities.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft