Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
0 av 1 bedömde detta vara till hjälp - Bedöm det här ämnet

Get-AzureLocation

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Get-AzureLocation

Gets the available data center locations for the current Windows Azure subscription.

 


Get-AzureLocation [ <CommonParameters>]
 

The Get-AzureLocation cmdlet returns a list object with the available Windows Azure data centers and their properties for the current Windows Azure subscription. Before running this cmdlet, you need to set your current subscription with Select-AzureSubscription and Set-AzureSubscription.

 

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

-------------- Example 1 --------------

This command gets a list of available data centers, and their properties, for the current subscription.


C:\PS>Get-AzureLocation

Related topics

Select-AzureSubscription

Set-AzureSubscription

Import-AzurePublishSettingsFile

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.