Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageSession.OnTryReceive Method (TrackingContext, Int32, TimeSpan, IEnumerable<BrokeredMessage>)

Attempts a message receive operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected override bool OnTryReceive(
	TrackingContext trackingContext,
	int messageCount,
	TimeSpan serverWaitTime,
	out IEnumerable<BrokeredMessage> messages
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext
The context information associated by a transaction tracking this operation.
messageCount
Type: System.Int32
The number of messages to try to receive.
serverWaitTime
Type: System.TimeSpan
The time span interval the operation waits before it times out.
messages
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>
A collection of BrokeredMessage objects.

Return Value

Type: System.Boolean
true if the receive operation was successful; otherwise, false.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft