Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TokenProvider.CreateSharedSecretTokenProvider Method (String, Byte[], Uri)

Creates a shared secret token provider.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TokenProvider CreateSharedSecretTokenProvider(
	string issuerName,
	byte[] issuerSecret,
	Uri stsUri
)

Parameters

issuerName
Type: System.String
The issuer name.
issuerSecret
Type: System.Byte[]
The set of issuer secret.
stsUri
Type: System.Uri
The URI of the Security Token Service (STS).

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The TokenProvider for returning shared secret token.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft