Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Topic.BeginAddSubscription Method (String, SubscriptionDescription, AsyncCallback, Object)

Begins an add subscription operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus.Messaging (in Microsoft.ServiceBus.Messaging.dll)

public IAsyncResult BeginAddSubscription(
	string name,
	SubscriptionDescription description,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

name
Type: System.String
Name of the subscription.
description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.SubscriptionDescription
Metadata of the subscription to be created.
callback
Type: System.AsyncCallback
The callback.
state
Type: System.Object
The state.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
.
Visa:
© 2014 Microsoft