Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage.DeadLetter Method

Moves the message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void DeadLetter()

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown when the message is in disposed state or the receiver with which the message was received is in disposed state.

InvalidOperationException

Thrown when invoked on a message that has not been received from the message server or invoked on a message that has not been received in peek-lock mode.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft