Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.Receive Method (TimeSpan)

Receives a BrokeredMessage from the current queue or topic.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage Receive(
	TimeSpan serverWaitTime
)

Parameters

serverWaitTime
Type: System.TimeSpan
The time span the server waits before the operation times out.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The BrokeredMessage that represents the received message.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft