Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,
Det här ämnet har inte bedömts ännu - Bedöm det här ämnet

BrokeredMessage.GetBody<T> Method (XmlObjectSerializer)

Deserializes the brokered message body into an object of the specified type by using the supplied XmlObjectSerializer.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)
public T GetBody<T>(
	XmlObjectSerializer serializer
)

Type Parameters

T

The generic type parameter.

Parameters

serializer
Type: System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializer
The serializer object.

Return Value

Type: T
The deserialized object or graph.
ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state or the message body has already been consumed.

ArgumentNullException

Thrown when invoked with a null serializer object.

InvalidOperationException

Thrown if the message contains a null body stream or the body stream contains no data or the message body has already been consumed.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2014 Microsoft. Med ensamrätt.